ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η συνύπαρξη με ένα ή και παράπανω σκυλιά απαιτεί προυποθεσείς.Η επικοινωνία με τον σκύλο,η εμπιστοσύνη,ο σεβασμός και η καταννόηση είναι πολύ σημαντικά και είναι ορισμένα από πολλά που μπορούμε να μάθουμε.Οι ανάγκες του ιδιοκτήτη σκύλου,πάντα σε συνδυασμό με τις ικανότητες του σκύλου,διαμορφώνει και το σύνολο των μαθημάτων.Λόγω της τεράστιας εμπειρίας στην ψυχολογία των σκυλιών,στις συμπεριφορές τους,στα ανθρώπινα λάθη,στον τομέα της σωματοφυλακής πάντα πετυχαίνουμε τους στόχους μας.